Stambeni projekti

Crystal Tower

Lokacija: Zagreb

Površine stanova:50 m² – 180 m²

Predviđeni završetak izgradnje: 2018. g

Parkirna mjesta:

dio podzemne garaže je osiguran za stanare Crystal Towera, dok dio ima javni karakter i služi potrebama korisnika komercijalnih prostora

Više