Projekti

RETAIL PROJEKTI

UREDSKI PROJEKTI

STAMBENI PROJEKTI

Izdvojeni projekti

STOP SHOP RETAIL PARK

Pod isključivim posredovanjem PERIS d.o.o.
Hrvatska


Više

Premium maloprodajna nekretnina u Zagrebu – ILICA 26

Lokacija: Zagreb

Status vlasnika: 1/1

NLA: 425 m²

Otvorenje: n/a

Više

EUROTOWER

Lokacija: Zagreb

NLA: 18.920 m²

Otvorenje: 2006. g

Parkirna mjesta: 374

(osigurano 23 mjesta za posjetitelje)

Više

Crystal Tower

Lokacija: Zagreb

Površine stanova:50 m² – 180 m²

Predviđeni završetak izgradnje: 201

Parkirna mjesta:

dio podzemne garaže je osiguran za stanare Crystal Towera, dok dio ima javni karakter i služi potrebama korisnika komercijalnih prostora

Više