Martina Mačković

Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova

 

Martina se 2020. godine pridružila PERIS d.o.o. kao Voditelj pravnih, kadrovskih i općih poslova zadužena za procese planiranja, organizacije i realizacije pravnih, administrativnih i kadrovskih poslova društva. Martina je, između ostalog, zadužena za izradu, pregovaranje i vođenje evidencija ugovora iz poslovne domene društva kao i za sastavljanje, analizu i pregovaranje ugovora o zakupu. Martina također pruža pravno savjetovanje vezano poslovne aktivnosti Peris d.o.o.

Prije zaposlenja u Peris d.o.o., Martina je preko pet godina radila kao pravni savjetnik u Colliers International d.o.o. gdje je bila odgovorna neposredno Upravi društva i zadužena za široki dijapazon korporativnih pravnih poslova. Martina je aktivno sudjelovala u izradi špranci ugovora  o  zakupu za projekte shopping centara i poslovnih zgrada uredske namjene kao i u pregovorima ugovora o zakupu za projekte shopping centra Lumini u Varaždinu, shopping centra Point u Zagrebu, shoppig centra Mepas Mall u Mostaru, Bosna i Hercegovina i za druge nekretnine maloprodajne i uredske namjene. Tijekom svog rada u Colliersu, Martina je bila uključena u proces prodaje rezidencijalnih nekretnina te je izrađivala preglede pravnog statusa nekretnina u sklopu izrade procjena vrijednosti nekretnina i studija najbolje namjene.

Martina je tri godine radila kao viši pravni suradnik u Odjelu za opće pravne poslove dva osiguravajuća društva gdje je između ostalog, bila zadužena za zakupe poslovnica osiguravajućeg društva. Martina je također bila član projektnih timova za implementaciju GDPR te je imenovana službenikom za zaštitu podataka oba osiguravajuća društva. Martina je također aktivno sudjelovala u procesu prodaje i prijenosa portfelja te spajanja oba osiguravajuća društva s društvom preuzimateljem.

Javite se


Posjetite nas u našem uredu ili nam se javite. Vaš poziv će nas razveseliti.

Radno vrijeme


Ponedjeljak – petak9:00 – 17:00


Kontakt


AdresaDalmatinska 10, Zagreb

Telefon+385 1 638-3228

E-mail info@peris.hr